MATTI HAAPONIEMI

Tanssitaiteilija

BIO

Matti Haaponiemi (s.1986) on innostunut tanssista vanhemmalla iällä. Hänen liikkeellinen alkukotinsa on painisalilla, kreikkalais-roomalaisessa painissa. 2011 hän tutustui kontakti-improvisaatioon, josta alkoi hänen kiinnostuksensa nykytanssiin. Kesäkuussa 2017 Haaponiemi valmistui Pohjois-Karjalan ammattiopistosta Outokummusta tanssijaksi. Kontakti-improvisaation lisäksi Haaponiemen mielenkiinnonkohteita ovat liiketutkimus, taistelulajien soveltaminen tanssissa sekä opettaminen, jota hän on tehnyt vuodesta 2013 lähtien.

Haaponiemi kokoaa praktiikansa monesta eri suuntauksesta, joita ovat mm. autenttinen liike, franklin metodi, feldenkrais metodi, kontakti-improvisaatio, taiji, qigong, capoeira, aikido, axis syllabus ja suomalainen sukkajalkainen nykytanssi.

Opettajana Haaponiemeä kiinnostavat erityisesti tutkimukselliset kaaret ja pelit, joissa keholliset tehtävät löytyvät hauskan leikin ohessa. Hänen opetuksessaan korostuu turvallinen ja terveellinen harjoittelu, hauskuus, rentous ja leikinomaisuus. Haaponiemen mielestä iloinen keho on valpas, valmis liikkumaan mihin suuntaan tahansa sekä omaksuu nopeasti koettuja liikkeellisiä maailmoja.

Sotari reeneissä Tiitisen kanssa (c) Anna-Kaisa Mansikka Sotari reeneissä (c) Henna Vornanen

Ihminen kokee todellisuutta hermostonsa suoman linssin läpi, siksi on tärkeää tutkailla ympäröivää maailmaa kaikilla aisteilla. Omien sisäisten impulssien taktiilinen tutkiminen vertautuu ihmislapsen havainnointiin ja ymmärryksen kehittymiseen itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Sama maailmankuvan rakentaminen ja uudelleen muotoilu jatkuu hautaan saakka. Tälle ihmiseläimen ihmettelylle perustuu Haaponiemen taiteellinen työ.


SAMAKO

Haaponiemi on tehnyt yhteistyötä kuvataiteilija Sanna Saastamoisen kanssa vuodesta 2016 lähtien. Heidän kollaboraationsa nimi on SaMaKo. SaMaKo:n taiteellisen työn perusajatus on liikkeen ja visuaalisen ilmaisun nivouttaminen yhdeksi tekemisen muodoksi. SaMaKo:n työskentelyssä keskeisiä teemoja ovat oman kehon ja tilan havainnointi, esineiden moniaistillinen tutkiminen sekä installaatio. Työskentelyn pohjalta on suunniteltu ja toteutettu Elävä installaatio -taidetyöpajoja. Osa työpajoista on ollut kaikkille avoimia ja osa on suunnattu tanssinopiskelijoille. Työpajojen lisäksi SaMaKo tekee esityksellistä työtä.


HAAPONIEMI & LILLHONGA

Yhteistyö tanssitaitelija Anders Lillhongan kanssa on alkanut opiskeluaikoina Outokummussa. Kontaktin tutkimisesta tanssillisissa ja taistelullisissa konteksteissa on muodustunut Haaponiemelle ja Lillhongalle yhteinen intohimo. Työskentelyssä yhdistyy Lillhongan parinkymmenen vuoden budotausta ja Haaponiemen kontakti-improvisatorinen osaaminen. Työskentelyn löyhänä viitekehyksenä on ollut miehisyyden tarkastelu taistelu- ja tanssi-improvisaation kautta. Lillhongan innoittamana Haaponiemi innostui aikidosta ja harjoittelee säännöllisesti paikallisella dojolla. Onegaishimasu!


AIEMMAT YHTEISTYÖT

Haaponiemi on työskennellyt ammattilaisten kanssa jo ennen tanssijan koulutusta. Vuonna 2013-2014 hän teki yhteistyössä Nadja Pärssisen kanssa Kontakti -tanssidueton, jota esitettiin Tampereella ja New Yorkissa. Samoihin aikoihin hän oli mukana perustamassa Tanssiteatteri Liikeriä. Liikeri syntyi, kunOodi jaloille -teoksen työryhmälle mietittiin nimeä. Haaponiemi jäi pois ryhmästä syksyllä 2018.